Welkom op de site van Haptonomie Waterland.

Waar komt het woord “haptonomie” vandaan? Wat betekent haptonomie voor mij, wat kan het voor u betekenen? Voor welke klachten is het geschikt en hoe zien de behandelingen eruit? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Wat betekent haptonomie?

Het begrip haptonomie komt uit de oud-Griekse taal. Hapto stamt van het werkwoord haptein, wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan…..maar het betekent ook: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Dit specifieke contact is kenmerk van de haptonomie: het is ontmoetend, helend en bevestigend. Het gaat dus niet om een lichaamsgericht contact, maar om een persoonsbevestigend contact.

Wat betekent haptonomie voor mij?

Door haptonomie heb ik geleerd te aanvaarden wat er is, dat ik mezelf kan accepteren zoals ik ben en dat ik ook de ander kan accepteren zoals hij of zij is.  Het heeft me geholpen om meer op mijn gevoel te vertrouwen. Ik heb er meer vertrouwen door gekregen en het helpt me om met de moeilijkheden die soms op mijn pad komen om te gaan.

Wat kan haptonomie voor u betekenen?

In een haptonomische begeleiding kunt u ontdekken hoe u door het leven gaat. Bent u het type “niet zeuren, maar doorgaan?” Als het moeilijk wordt zet u zich dan schrap of verlamt u? Trekt u zich snel terug, bent u snel gekwetst? Reageert u met boosheid of doet u altijd vreselijk uw best?
Het gaat er mij niet om dat u moet veranderen. Het gaat er in het leven om hoe u met uzelf kunt omgaan. Daarvoor is het allereerst belangrijk om u zelf te kunnen accepteren zoals u bent. Want wanneer ik mezelf kan accepteren precies zoals ik ben, kan ik veranderen.

Voor welke klachten haptonomie?

  • Voor zogenaamde stress-gerelateerde klachten zoals hoofdpijn, hyperventilatie, hartkloppingen, slapeloosheid.
  • Mensen die vastgelopen zijn in relaties, school of werk.
  • Mensen met weinig zelfvertrouwen of zelfwaardering.

N.B: Voor mensen met uitgesproken psychiatrische klachten kan haptonomie een ondersteuning zijn, maar de begeleiding is dan altijd in samenwerking met een psychiater.

Hoe is de begeleiding opgebouwd?

In de eerste vier sessies laat ik u voelen wat haptonomie nu eigenlijk is. Er komen oefeningen aan bod die in het dagelijks leven gedaan kunnen worden en die helpen om uit het hoofd te komen en meer te ontspannen. Er wordt een link gelegd tussen het probleem waar u mee komt en wat u in de sessies geleerd heeft.

Het kan zijn dat u na vier ontmoetingen voldoende toegerust bent om het probleem waar u mee kwam verder het hoofd te bieden. Meestal wordt de begeleiding echter nog even voortgezet om het geleerde meer te laten beklijven of om meer de diepte in te gaan. De meeste mensen hebben zes tot tien sessies nodig om haptonomie te leren toepassen in hun leven.

De cliënt is zelf altijd degene die bepaalt of er een nieuwe afspraak wordt gemaakt. De frequentie van de afspraken hangt af van hoe het voelt voor de cliënt en natuurlijk ook van wat er fincanciëel en in de drukte van het dagelijks bestaan, haalbaar is.